Festival

11. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry