11. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry
2019


Otvárací koncert