10. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry

2018


Otvárací koncert


Koncert - recitál Alberto Mesirca


Koncert - recitál Antal Tony Pusztai


Prednáška


Flamenco fiesta, slávnostné odovzdavanie certifikátov