XII. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry

2020


Koncert - recitál Martin Krajčo, Antal Tony Puzstai, Karol Samuelčík


Majstrovské kurzy