11. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry

2019


Otvárací koncert

Koncert - recitál Sándor Papp

Koncert - recitál Julía Žarnowska

Koncert - recitál Pelech a Horna guitar duo