10. Medzinárodný festival interpretačné dni klasickej gitarovej hry

2018


Otvárací koncert

Koncert - recitál Alberto Mesirca

Koncert - recitál Antal Tony Pusztai

Prednáška

Flamenco fiesta, slávnostné odovzdavanie certifikátov