Bibliografia

 • Miškovičová, Eva: Banskobystrická hudobná jar
  2017 Hudobný život 2017, č. 6, s. 16
 • Brozmanová, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE
  2017 Hudobný život 2017, č. 1 - 2, s. 21
 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina: od Shakespeara k Sendreiovcom
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 15
 • Miškovičová, Eva : Gitara na Radnici
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 11
 • Šišková, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 1-2, s. 3
 • Beráts, Juraj: Adam Marec: S gitarou na cestách
  2014 Hudobný život 2014, č. 5, s. 22
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012 Hudobný život 2012, č. 7-8, s. 13
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2012Hudobný život 2012, č. 3, s. 8
 • Chieffi, Olga : Il talento slovacco di Adam Marec
  2011 Positanonews [online] 23.9. 2011 [citované 2.8.2012] 2011