Koncerty s orchestrom

Koncerty s orchestrom v zahraničí

28. 10. 2008 - Kysucký Komorný Orchester - dirigent: Enrico Volpe (IT), gitara: Adam Marec, Cattedral, Caserta,Taliansko. Program: F. Molino - Concerto in Mi minore per chitarra e orchestra d´archi

22. 10. 2008 - Kysucký Komorný Orchester - dirigent: Enrico Volpe (IT), gitara: Adam Marec, Slovenské veľvyslanectvo v Ríme,Taliansko. Program: F. Molino - Concerto in Mi minore per chitarra e orchestra d´archi

20. 10. 2008 - Kysucký Komorný Orchester - dirigent: Enrico Volpe (IT), gitara: Adam Marec, Salonedei ´500 PalazzoVecchio, Florencia,Taliansko. Program: F. Molino - Concerto in Mi minore per chitarra e orchestra d´archi

17.10.2003 - Kysucký komorný orchester, Taliansko - dirigent: Colomba Capriglione (IT), gitara: Adam Marec. Program: A. Vivaldi - Concerto in Re maggiore per chitarra e orchestra d´archi, A. Vivaldi - Concerto in La maggiore per chitarra e orchestra d´archi, J. Baston - Concerto in Do maggiore per chitarra e orchestra d´archi, Festival di Musica da Camera di Salerno "Diabolus in Musica"


Koncerty s orchestrom na Slovensku

25. 03. 2015 -Slovenský Komorný Orchester Bohdana Warchala - dirigent: Ewald Danel, gitara: Adam Mareca Fabrizio Ferraro (IT). Program: A. Freire - Concierto Brasileiro op. 144, E. Krák - Guitar concerto, 55. Banskobystrická hudobná jar 2015

24. 11. 2014 - Kysucký Komorný Orchester - dirigent: Enrico Volpe (IT), gitara: Adam Marec a Fabrizio Ferraro (IT). Program: A. Freire - Concierto Brasileiro op. 144,Koncert KKO a hostí " Inšpirácie "

21. 10. 2014 - Slovenský Komorný Orchester Bohdana Warchala - dirigent: Ewald Danel, gitara: Adam Marec. Program: E. Krák - Guitar concerto, FestivalBanskobystrické hudobné dni XXI., MUSICA SACRA

27. 04. 2013 - MUSICA AETERNA - dirigent: Peter Zajíček, gitara: Adam Marec. Program: L. Boccherini - La ritirata di Madrid, MUSICA CAMERALIS 2013

13. 11. 2010 - Kysucký Komorný Orchester - dirigent: Enrico Volpe (IT), gitara: Adam Marec.Program: L. Boccherini - La ritirata di Madrid, Dom Kultúry Čadca

26. 05. 2010 - Orchester Konzervatória J. L. Bellu - dirigent: Igor Vlach (UA), gitara: Adam Marec. Program: J. Rodrigo - Concierto de Aranjuez pre gitaru a orchester, 50. Banskobystrická hudobná jar

21. 12. 2009 - Orchester Konzervatória J. L. Bellu - dirigent: Igor Vlach (UA), gitara: Adam Marec.Program: J. Rodrigo - Concierto de Aranjuez pre gitaru a orchester, "Predvianočný koncert"

14. 12. 2009 - Orchester Konzervatória J. L. Bellu - dirigent: Igor Vlach (UA), gitara: Adam Marec. Program: J. Rodrigo - Concierto de Aranjuez pre gitaru a orchester, "Benefičný adventný koncert"

16. 11.2009 - Orchester Štátnej opery Banská Bystrica - dirigent: Alexis Mirabel (FR), gitara: Adam Marec. Program: J. Rodrigo - Concierto de Aranjuez pre gitaru a orchester, Koncert pri príležitosti 20. výročia boja za slobodu a demokraciu

14. 11. 2008 - Kysucký Komorný Orchester, dirigent: Karol Kevický (SR) gitara: Adam Marec. Program: F. Molino - Concerto in Mi minore per chitarra e orchestra d´archi

17. 05.2007 - Štátny komorný orchester Žilina, dirigent: Jaromír Krygel (ČR), gitara: Adam Mareca Peter Tomko. Program: M. Castelnuovo-Tedesco - Koncert G dur pre dve gitary a orchester op. 210Vložte svoj text